Erilaisia tietokoneohjelmistoja

Erilaisia tietokoneohjelmistoja muodostuvat erilaisista käskysarjoista, jotka mahdollistavat tietokoneen käyttömme. Tutustu niihin täällä!

Miten tietokone toimii?

Tietokone on nykyisin useimpien työpaikkojen tärkein työkalu, ja se on muodostunut myös tärkeäksi työskentelypisteeksi kotona. Sen avulla käsitellään, muokataan, tallennetaan ja tulostetaan dataa. Rungon kaikelle muodostavat erilaiset ohjelmistot ja laitteet. Ohjelma on joukko käskysarjoja, jotka kone suorittaa. Niiden avulla voimme käsitellä kuvia, kirjoittaa esitelmiä ja taulukoida laskelmia. Käsky käskyltä ohjelma vie työtämme eteenpäin.

Tietokoneohjelmat jaetaan kolmeen eri sarjaan; työvälineohjelmat, sovellusohjelmat ja varusohjelmat. Varusohjelmat, eli system softwaret, ovat yleisesti ottaen mikrotukihenkilöiden toimialaa, sillä ne mahdollistavat tietokoneen muiden ohjelmien yhteensopivuuden. Tavalliselle käyttäjälle ne tulevat useimmiten tutuiksi vain oman tietokoneen järjestelmän, kuten Windowsin, kautta. Windowsia kutsutaan käyttöjärjestelmäksi, ja se sitoo kaikki muut järjestelmät toimivaksi paketiksi.

Apple vai Windows?

Käyttöjärjestelmä asennetaan koneelle ensimmäisenä. Aiemmin se oli merkkipohjainen järjestelmä, joka näytti hyvin erilaiselta kuin nykyinen graafinen järjestelmä. Graafisen järjestelmän käyttöönotto mahdollisti kuvien ja tekstien aiempaa monipuolisemman käsittelyn. Nykyisin käyttäjillä on vapaat kädet muokkailla ikoneita ja polkuja, jotka olivat aiemmassa järjestelmässä hyvin jähmeitä. Tietokoneen ostamista harkitseva kuluttaja tekee valinnan Applen ja Windows-tietokoneiden välillä.Erilaisia tietokoneohjelmistoja

Ohjelmien yhteensopivuus riippuu tietokoneesta. Windowsin ja Applen tarjoamien tietokonejärjestelmien välillä on paljonkin eroa, mutta erot eivät tule tavallisessa arkikäytössä juuri esiin. Jos tietokoneella surffataan ja maksellaan laskuja, ovat erot pienet. Työkäytössä eroja onkin jo enemmän, sillä pääperiaatteeltaan Windowsin käyttöjärjestelmä soveltuu paremmin pelaamiseen ja Apple taas editointiin ja suunnitteluun.

Sovellusohjelmat ja työvälineohjelmat

Sovellusohjelmien avulla tietokoneelle räätälöidään erilaisia työtehtäviä. Näitä hankitaan yleensä työpaikoille tarpeen vaatiessa, esimerkiksi palkanlaskentaohjelma, kirjanpito- tai vaikkapa varastolaskentaohjelma ovat tarpeellisia vain tietyillä aloilla. Työvälineohjelmien käyttötarkoitus on laajempi, ja osa niistä kuuluu automaattisesti tietokonepaketteihin, kuten tekstinkäsittely, internetselain ja taulukkolaskenta. Lisäpalveluina koneeseen voidaan asentaa CAD-suunnitteluohjelma ja erilaisia grafiikkaohjelmia. Lähes kaikki lisäohjelmat voi tilata nykyisin netistä.

Monet ohjelmat myydään nykyisin ryppäinä, joista hyvä esimerkki on Microsoft Office. Officen tunnetuin tuote on luultavasti Word-sovellus. Yhä useammat ohjelmat on mahdollista ladata netistä myös ilmaiseksi, mutta ilmaisohjelmien kohdalla kannattaa varmistua virustorjunnasta ja käyttäjäoikeuksista. Monista rypäsohjelmasarjoista on mahdollista hankkia eri tasoisia versioita käyttötarkoituksen mukaan, ja useimmiten perusversio riittää kotikäyttöön. Kehittyneimmät ohjelmat tulevat tarpeelliseksi esimerkiksi graafikoille ja suunnittelijoille.

Tietokoneohjelmien lisenssit – mitä ei kannata ladata netistä?

Tietokoneohjelmien kopioiminen ja lataaminen on yleistynyt viime vuosina. Ennen lataamista on hyvä olla tarkkana muutamasta asiasta, kuten laista ja mahdollisista viruksista. Ohjelmilla on aina lisenssi, joka määrittää niiden käyttöoikeudet kopioinnin ja sallitun edelleen jakamisen suhteen. Lataamisen yhteydessä käyttäjän katsotaan ymmärtäneen häntä koskevat ehdot. On hyvä muistaa, että myös pelit katsotaan tietokoneohjelmiksi.

Sovellusten nopea lisääntyminen on tuonut niihin myös ongelmia. Osassa ladattavia ohjelmia on ollut virus, joka voi tehdä tuhoja tietokoneen muille ohjelmille, tai se voi varastaa yksityistietoja. Esiin on tullut aiempaa useammin yksityisyysongelmia ja tietoturvaongelmia. Uusia ohjelmia tai sovelluksia ei kannata ladata koneelle turhaan, sillä ne kuormittavat järjestelmää, ja tuntemattoman ohjelman lataamisessa on aina riskinsä.

Miten ohjelmistoja tehdään?

Ohjelmointia eli koodaamista opetetaan nykyisin jo kouluissa. Kaikista ei tule ammatiltaan ohjelmistojen rakentajia, mutta perustaidot on hyvä osata digitalisoituvassa maailmassa. Koodaamisen perustaidoista on paljon hyötyä arjessa, sillä tällöin älypuhelinta ja tietokonetta voi hyödyntää muuhunkin kuin soitteluun ja surffailuun. Ohjelmoinnin perusteet antavat uuden näkökulman maailmaan, ja kerätty tieto ja taito avaa uuden tietokoneellisemman ikkunan arkeen.

Koodaamisesta mielenkiintoista

Koodaamista tulisi opettaa nuorille inspiroivassa ympäristössä. Alussa koodaamisen tulee olla helppoa, jotta nuoret huomaavat sen yhteyden tietokoneen toimintoihin; käskyjonon syöttäminen saa esimerkiksi valot vilkkumaan. Ohjelmoinnin opiskelu avaa opiskelijoille aivan uudenlaisen maailman ja auttaa ymmärtämään tietokoneen ohjelmien rakennetta aivan uudella tavalla. Koodaaminen on tekemistä teorian ohella, ja juuri se puoli tulee tuoda esille heti alussa.

Chatbot -ohjelmassa tekoäly keskustelee käyttäjän kanssa

Uudenlaiset Chatbot-pohjaiset ohjelmat yleistyvät nopeasti. Ihmisille on aiempaa luontaisempaa hoitaa asioita viestien avulla, eikä tekoälyn kanssa keskusteluakaan kaihdeta. Ravintola- tai kampaamoaikoja varataan jo melko vaivattomasti kyseisistä palveluista. Ohjelma toimii perusteiltaan hakukonemaisesti, jossa keskustelu etenee asiakkaan avainsanojen perusteella eteenpäin. Osassa ohjelmia on vielä riskinä, että keskustelu juuttuu pyörimään samaan kohtaan ilman tulosta.

Koodaamisen tulevaisuus

Tulevaisuudessa yhä useammalla on ainakin perusteet hallussa ohjelmistojen luonnista. Ala on kehittynyt niin nopeasti, että tietoturva ei ole kestänyt kaikissa tapauksissa mukana matkassa. Tulevaisuudessa siihen tullaan kiinnittämään enemmin huomiota, sillä digitalisoitumisen etujen mukana kasvavat myös riskit. Muutamassa vuosikymmenessä perusohjelmista on siirrytty luomaan ohjelmia, jotka palvelevat ihmisiä arjessa sekä tukevat terveydenhuoltoa ja monimutkaisia työtehtäviä.

Lue lisää vuoden 2018 paras ohjelmisto.